23 datasets found

Tags: stavanger

Filter Results
 • Fotgjengerdata Stavanger

  NO: Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes...
 • Publikumstrafikk Sølvberget Stavanger

  NO: Datasettet inneholder data om hvor mye inn og ut trafikk det er på Sølvberget i Stavanger, fra døgnet som er gått. Disse blir telt opp ettersom person komme inn eller ut...
 • Folkeregisterdata Stavanger total antall innbyggere

  NO: Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Her telles alle innbyggere i Stavanger. Datasettet inneholder data i from av CSV og JSON. Oppdateres daglig. EN:...
 • Folkeregisterdata Stavanger Sivilstand

  NO: Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Sivilstand er delt opp i gruppene "singel", "gift eller partner" og "ukjent". Datasettet inneholder data i from...
 • Folkeregisterdata Stavanger Nasjonalitet

  NO: Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Nasjonaliteter er delt opp i gruppene "NOR=Norge" og "andre". Datasettet inneholder data i from av CSV, JSON og...
 • Folkeregisterdata Stavanger Kjønnsfordeling

  NO: Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Kjønnsfordelingen er delt opp i gruppene "Mann" og "Kvinne", da det er disse som er oppgitt i folkeregisteret....
 • Folkeregisterdata Stavanger Fornavn

  NO: Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Her telles fornavn og summeres opp i antall. Grupper som er mindre enn 5 tas ikke med i dataene. Datasettet...
 • Folkeregisterdata Stavanger Aldersfordeling

  NO: Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Aldersfordelingen er delt opp i grupper fra 0,1,2,3… til og med 100+. Datasettet inneholder data i from av CSV,...
 • Vei vedlikehold drift Stavanger

  NO: Dette datasettet inneholder data som viser hvilke gater som det planlegges vedlikeholdsarbeid ved. Informasjonen som er inkludert i datasettet inneholder gatenummer,...
 • Strøsandkasser Stavanger

  NO: Datasettet inneholder lokasjon av strøsandkasser som står rundt om i Stavanger i Lat, Long. EN: The dataset contains the location of salt sandboxes located around Stavanger...
 • Stemmekretser Stavanger

  NO: Kart som viser gjeldende stemmekretser i Stavanger. Oppdateres daglig EN: Map showing the current voting districts in Stavanger. Updated daily
 • Trehusbyen Stavanger

  NO: Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og kommuneplanen....
 • Boligsoneparkering i Stavanger

  NO: Dette datasettet viser boligsoneparkeringer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig EN: Housing zone-parking in Stavanger. Updated daily
 • 52 Hverdagsturer Stavanger

  NO: Dette datasettet inneholder alle 52 hverdagsturer i .json-format EN: The dataset contains all 52 everyday trips in .json-format
 • SSB Folkedata Stavanger Populasjon per kvartal

  NO: Datasettet inneholder data som omtaler befolkningen ved inngangen av kvartalet, i Stavanger kommune per kvartal (3 måneder). Felter: region : K-1103 Stavanger kvartal :...
 • 52 hverdagsturer. Avsluttet/Utdatert/Outdated

  !Avsluttet/Utdatert/Outdated! NO: Datasettet inneholder en zippet fil . Alle 52 hverdagsturer ligger her i gpx-format. Informasjon om turene finner du her: Lenke:...
 • Samling av sykkelmålinger Stavanger

  NO: Dette datasettet fungerer som en samling av diverse datasett som omhandler Sykkel og Sykkelmålinger som ligger ute på portalen. Sykkelmålinger uke 34-43 Se også Første by i...
 • Minibanker i Stavanger

  Oversikt over alle minibanker i Stavanger. Datasettet viser lokasjon, hvilken type valuta som tilbys og når minibanken er tilgjengelig.
 • Offentlige toalett Stavanger

  Oversikt over offentlige toalett i Stavanger med plassering, åpningstider, priser og tilgjengelighet Public toilets – (placement, opening hours, prices, accessability)
 • Tilfluktsrom Stavanger

  NO: Datasettet inneholder offentlige tilfluktsrom i Stavanger i CSV, JSON, KML og som Google Maps. Datasettet inneholder ting som: Offentlige tilfluktsrom – navn på...