52 hverdagsturer. Avsluttet/Utdatert/Outdated

!Avsluttet/Utdatert/Outdated!

NO:

Datasettet inneholder en zippet fil . Alle 52 hverdagsturer ligger her i gpx-format. Informasjon om turene finner du her:
Lenke: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/


EN:

The dataset contains a zipped file. All 52 everyday trips are here in gpx format. You can find information about the tours: Link: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated februar 15, 2023, 14:43 (CET)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres Nei