Vei vedlikehold drift Stavanger

NO:

Dette datasettet inneholder data som viser hvilke gater som det planlegges vedlikeholdsarbeid ved. Informasjonen som er inkludert i datasettet inneholder gatenummer, objekttype som indikerer hva slags gate det er, rutertype som indikerer typen gate, og prioriteten for vedlikeholdsarbeidet på området.

Oppdateres daglig.


EN:

This dataset contains data that shows which streets are scheduled for maintenance work. The information included in the dataset comprises street number, object type which indicates the type of street, route type which indicates the category of street, and the priority for maintenance work in the area. It is updated daily.

Updated daily.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter BMU, Idrett og utemiljø v/ Rolf Stian Lilledal
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/Anita Helmikstøl
Sist oppdatert mai 14, 2024, 06:00 (CEST)
Opprettet februar 10, 2023, 14:00 (CET)
Oppdateres Daglig
Updated Daily