Folkeregisterdata Stavanger Kjønnsfordeling

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Kjønnsfordelingen er delt opp i gruppene "Mann" og "Kvinne", da det er disse som er oppgitt i folkeregisteret.

Datasettet inneholder data i from av CSV, JSON og PNG bilde for lett visualisering.

Oppdateres daglig.


EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. The gender distribution is divided into the groups "Mann" = “man” and "Kvinne"=”woman”, as these are the ones stated in the population register.

The dataset contains data in CSV, JSON and PNG image formats for easy visualization.

Updated daily.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Tjersland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert april 16, 2024, 05:03 (CEST)
Opprettet desember 22, 2022, 14:08 (CET)
Kategori string
KategoriVerdi string
LokasjonsNummer string
LokasjonsType string
StatistikkType string
StatistikkVerdi Int