Museum i Stavanger

NO:

Dette datasettet gir informasjon om ulike museer i Stavanger, inkludert navn, kommune, gateadresse, postnummer, lokasjon (i bredde- og lengdegrad), kontaktinformasjon og åpningstider. Noen av museene har også spesifikke åpningstider for hver dag i uken, slik at du kan planlegge ditt besøk. I tillegg gir kommentarseksjonen ekstra informasjon, for eksempel spesielle arrangementer, bookingmuligheter eller andre relevante detaljer. En fantastisk ressurs for de som ønsker å utforske og nyte den kulturelle arven som Stavanger har å tilby gjennom sine varierte museer.

Dataformater:

 • JSON: Allsidig format for datautveksling, brukt for enkel og effektiv representasjon av strukturerte data, med bred støtte i ulike programmeringsmiljøer.
 • XML: Utbredt for strukturert datautveksling, med egendefinerte tags og hierarki for dataene.
 • YAML: Menneskevennlig form av datastrukturering, spesielt egnet for komplekse datamodeller.
 • CSV: Vanlig filtype for import og analyse av data i ulike verktøy.
 • XLSX: Regnearkformat, nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • GPX: Standardfiltype for utveksling av GPS-data, inkluderer spor og ruter for reise- og bevegelsesanalyse.
 • TopoJSON: Komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for effektiv visualisering og analyse av store geografiske datasett.

EN:

This dataset provides information about various museums in Stavanger, including name, municipality, street address, postal code, location (in latitude and longitude), contact information, and opening hours. Some of the museums also have specific opening hours for each day of the week, allowing you to plan your visit. Additionally, the comments section provides extra information, such as special events, booking options, or other relevant details. A fantastic resource for those who want to explore and enjoy the cultural heritage that Stavanger has to offer through its diverse museums.

Data Formats:

 • JSON: Versatile data exchange format, used for simple and efficient representation of structured data, with broad support in various programming environments.
 • XML: Widely used for structured data exchange, with custom tags and hierarchy for the data.
 • YAML: Human-friendly form of data structuring, especially suitable for complex data models.
 • CSV: Common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: Spreadsheet format, useful for further processing and analysis of the data.
 • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • GPX: Standard file type for exchanging GPS data, including tracks and routes for travel and movement analysis.
 • TopoJSON: Compressed and topologically optimized variant of JSON for efficient visualization and analysis of large geographical datasets.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Espen S. Oftedal
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Versjon 1.0
Sist oppdatert november 24, 2023, 10:19 (CET)
Opprettet november 9, 2023, 11:59 (CET)
Gyldig fra / valid from: 09.11.2023
Gyldig til / valid until: 31.12.2024
Oppdateres / Updated: Årlig / Annually