Publikumstrafikk Sølvberget Stavanger

NO:

Datasettet inneholder data om hvor mye inn og ut trafikk det er på Sølvberget i Stavanger, fra døgnet som er gått. Disse blir telt opp ettersom person komme inn eller ut inngangene i Sølvberget, per inn/utgang. En total for dagen er også gitt.

Datasettet viser også hvilken tid som er "peak hour" eller den timen der det er mest trafikk på en inn/utgang.

Oppdateres daglig, JSON fil oppdateres rundt 0830.


EN:

The dataset contains data on how much inbound and outbound traffic there is on Sølvberget in Stavanger, from the past 24 hours. These are counted as people enter or leave the entrances in Sølvberget, per entry/exit. A total for the day is also given.

The data set also shows which time is "peak hour" or the hour when there is the most traffic at an entrance/exit.

Updated dailym JSON file is updated about 0830.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated mars 29, 2023, 08:30 (CEST)
Created januar 24, 2023, 12:24 (CET)
Gyldig fra 2023
Oppdateres Daglig