Fotgjengerdata Stavanger

NO:

Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha feltet "Station_id" ( Navnefeltet kan også brukes ).


EN:

Pedestrian data - Data from 4 bike counting sensors in Stavanger municipality which also counts pedestrians. See the dataset "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" to find their locations. Use with the field "Station_id" (the name field can also be used) -

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juli 13, 2024, 00:17 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig