Fotgjengerdata Stavanger

Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha feltet "Station_id" ( Navnefeltet kan også brukes ).

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert november 15, 2019, 01:53 (CET)
Opprettet januar 24, 2017, 13:01 (CET)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig