Fotgjengerdata Stavanger

Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha feltet "Station_id" ( Navnefeltet kan også brukes ).
Pedestrian data - Data from 4 bike counting sensors in Stavanger municipality which also counts pedestrians. See the dataset "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" to find their locations. Use with the field "Station_id" (the name field can also be used) -

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 6. juli 2022, 01:59 (CEST)
Opprettet 24. januar 2017, 13:01 (CET)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig