Folkeregisterdata Stavanger Fornavn

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Her telles fornavn og summeres opp i antall. Grupper som er mindre enn 5 tas ikke med i dataene. Datasettet inneholder data i from av CSV og JSON. Oppdateres daglig.


EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. First names are counted and added up. Groups smaller than 5 are not included in the data. The dataset contains data in CSV and JSON formats. Updated daily.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Tjersland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert april 17, 2024, 05:02 (CEST)
Opprettet desember 22, 2022, 13:26 (CET)
Kategori string
KategoriVerdi string
LokasjonsNummer string
LokasjonsType string
Oppdateres / Updated Daglig / Daily
StatistikkType string
StatistikkVerdi Int