Årslønn og ansiennitet per stillingskode i Stavanger kommune

NO:

Datasettet viser gjennomsnittlig årslønn og ansiennitet per stillingskode og kjønn. Grupper på mindre enn 10 personer er ekskludert fra resultatet. Stillinger med ansettelsesprosent > 0 og som er aktive per dagens dato er med i utvalget.


EN:

The dataset shows average annual salary and seniority per job code and gender. Groups with less than 10 individuals are excluded from the results. Positions with employment percentage > 0 and currently active are included in the sample.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Oddgeir Støle
Maintainer Espen Oftedal
Last Updated juni 5, 2023, 06:49 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: November 2018
Gyldig til:
Oppdateres: