Årslønn og ansiennitet per stillingskode i Stavanger kommune

Datasettet viser gjennomsnittlig årslønn og ansiennitet per stillingskode og kjønn. Grupper på mindre enn 10 personer er ekskludert fra resultatet. Stillinger med ansettelsesprosent > 0 og som er aktive per dagens dato er med i utvalget.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Oddgeir Støle
Vedlikeholdes av Espen Oftedal
Sist oppdatert 6. juli 2022, 08:29 (CEST)
Opprettet 7. november 2018, 15:21 (CET)
Gyldig fra: November 2018
Gyldig til:
Oppdateres: