Hjemmebaserte Tjenester Stavanger kartlag

NO:

Datasettet innholder geoJSON kartlag over hjemmebaserte tjenster i Stavanger, sammen med den tilhørende bydelen.

For mer infomrasjon om hjemmebaserte tjenester i Stavanger se Lenke https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/hjemmetjenester/hjemmesykepleie/

Dataformater:

  • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.

EN:

The dataset contains geoJSON map layers of home-based services in Stavanger, along with the associated district.

For more information about home-based services in Stavanger, see the Link https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/hjemmetjenester/hjemmesykepleie/

Data Formats:

  • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert februar 20, 2024, 10:34 (CET)
Opprettet februar 20, 2024, 08:11 (CET)
Gyldig fra / valid from: 2023-02-19
Gyldig til / valid until:
Oppdateres / Updated: Ved behov / When needed