Sykkelnettkart Nord-Jæren

Kart over sykkelnettet på Nord-Jæren.
Map of bike lane network on Nord-Jæren

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 6. juli 2022, 07:39 (CEST)
Opprettet 19. juni 2016, 12:21 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2016
Gyldig til:
Oppateres Ved behov