Tilgjengelighet for 52 hverdagsturer i Stavanger

NO:

Datasettet inneholder kartlagt tilgjengelighet for rullestolbrukere og synshemmede for de 52 hverdagsturene som er tilrettelagt i Stavanger kommune.
For mer informasjon se: Lenke: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/

Dataformat:

• GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.


EN:

The dataset includes mapped accessibility information for wheelchair users and the visually impaired for the 52 everyday trips that have been adapted in Stavanger municipality.

For more information, please see: Link: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/

Data formats:

  • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter By- og samfunnsplanlegging/Kart og digitale Tjenester
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juli 24, 2024, 06:00 (CEST)
Opprettet oktober 20, 2023, 12:14 (CEST)