Folkeregisterdata Stavanger Nasjonalitet

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Nasjonaliteter er delt opp i gruppene "NOR=Norge" og "andre".

Datasettet inneholder data i from av CSV, JSON og PNG bilde for lett visualisering.

Oppdateres daglig.


EN:

The data set contains population data about the inhabitants of Stavanger. Nationalities are divided into the groups "NOR=Norway" and "other".

The dataset contains data in CSV, JSON and PNG image formats for easy visualization.

Updated daily.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Tjersland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert april 16, 2024, 05:04 (CEST)
Opprettet desember 22, 2022, 14:15 (CET)
Kategori string
KategoriVerdi string
LokasjonsNummer string
LokasjonsType string
Oppdateres / Updated Daglig / Daily
StatistikkType string
StatistikkVerdi Int