Strøsandkasser Stavanger

NO:

Datasettet inneholder lokasjon av strøsandkasser som står rundt om i Stavanger i Lat, Long.


EN:

The dataset contains the location of salt sandboxes located around Stavanger in Lat, Long.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Idrett og utemiljø, Vei og trafikk v/Eivind Helle
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/Anita Helmikstøl
Sist oppdatert juni 23, 2024, 06:00 (CEST)
Opprettet februar 8, 2023, 13:03 (CET)