52 Hverdagsturer samling

NO: Oppdateres ikke!

OBS: enkelt-filer blir ikke lenger oppdatrert. For oppdaterte data se LENKE: https://opencom.no/dataset/52-hverdagsturer

Samling av tidligerere datasett, 52 hverdagsturer over hele Stavanger, én for hver av årets uker. hver hverdagstur har 5 ressurser. Det er kart over turen i gpx-, geojson- og pdf-format. I tillegg er det to tekstfiler som beskriver turen i Word- og jsonformat.

Dataformat:

  • GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
  • GPX: Datasettet er tilgjengelig i GPX-format, som er et standardformat for GPS-spor og punkter, og brukes ofte i aktivitets- og navigasjonsapplikasjoner.

EN: No longer updated!

NOTE: Single files are no longer updated. For updated data, see LINK:https://opencom.no/dataset/52-hverdagsturer

Collection of previous datasets, 52 everyday trips throughout Stavanger, one for each week of the year. Each everyday trip has 5 resources. There are maps of the trip in gpx-, geojson- and pdf-format. In addition, there are two text files that describe the trip in Word- and json-format

NOTE Individual files are no longer being updated.

Data format

  • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.
  • GPX: The dataset is available in GPX format, which is a standard format for GPS tracks and waypoints, often used in activity and navigation applications.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Idrett og utemiljø v/Aina Hovden Lunde
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert oktober 5, 2023, 12:18 (CEST)
Opprettet juli 11, 2023, 15:04 (CEST)