Folkeregisterdata Stavanger Aldersfordeling

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Aldersfordelingen er delt opp i grupper fra 0,1,2,3… til og med 100+. Datasettet inneholder data i from av CSV, JSON og PNG bilde for lett visualisering. Oppdateres daglig.


EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. The age distribution is divided into groups, from 0,1,2,3... up to, and including 100+. The dataset contains data in CSV, JSON and PNG image formats for easy visualization. Updated daily.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Tjersland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert mai 19, 2024, 05:01 (CEST)
Opprettet desember 22, 2022, 12:20 (CET)
Kategori string
KategoriVerdi string
LokasjonsNummer string
LokasjonsType string
Oppdateres / Updated Daglig / Daily
StatistikkType string
StatistikkVerdi Int