Folkeregisterdata Stavanger Aldersfordeling

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Aldersfordelingen er delt opp i grupper fra 0,1,2,3… til og med 100+. Datasettet inneholder data i from av CSV, JSON og PNG bilde for lett visualisering. Oppdateres daglig.


EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. The age distribution is divided into groups, from 0,1,2,3... up to, and including 100+. The dataset contains data in CSV, JSON and PNG image formats for easy visualization. Updated daily.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Tjersland
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated oktober 1, 2023, 05:01 (CEST)
Created desember 22, 2022, 12:20 (CET)
Kategori string
KategoriVerdi string
LokasjonsNummer string
LokasjonsType string
Oppdateres / Updated Daglig / Daily
StatistikkType string
StatistikkVerdi Int