Folkeregisterdata Stavanger Sivilstand

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Sivilstand er delt opp i gruppene "singel", "gift eller partner" og "ukjent".

Datasettet inneholder data i from av CSV, JSON og PNG bilde for lett visualisering.

Oppdateres daglig.


EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. Marital status is divided into the groups "single", "married or partner" and "unknown".

The dataset contains data in CSV, JSON and PNG image formats for easy visualization.

Updated daily.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Tjersland
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 21, 2023, 05:04 (CEST)
Created desember 22, 2022, 14:22 (CET)
Kategori string
KategoriVerdi string
LokasjonsNummer string
LokasjonsType string
StatistikkType string
StatistikkVerdi Int