Folkeregisterdata Stavanger Sivilstand

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Sivilstand er delt opp i gruppene "singel", "gift eller partner" og "ukjent".

Datasettet inneholder data i from av CSV, JSON og PNG bilde for lett visualisering.

Oppdateres daglig.


EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. Marital status is divided into the groups "single", "married or partner" and "unknown".

The dataset contains data in CSV, JSON and PNG image formats for easy visualization.

Updated daily.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Tjersland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juli 24, 2024, 05:05 (CEST)
Opprettet desember 22, 2022, 14:22 (CET)
Kategori string
KategoriVerdi string
LokasjonsNummer string
LokasjonsType string
StatistikkType string
StatistikkVerdi Int