Tilfluktsrom Stavanger

NO: Datasettet inneholder offentlige tilfluktsrom i Stavanger i CSV, JSON, KML og som Google Maps. Datasettet inneholder ting som: Offentlige tilfluktsrom – navn på tilfluktsrom Adresse Kapasitet Latitude Longitude

EN: The dataset contains public shelters in Stavanger in CSV, JSON, KML and as Google Maps.The dataset contains things like: Public shelters - names of shelters Address Capacity Latitude Longitude

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert januar 23, 2024, 10:14 (CET)
Opprettet desember 28, 2022, 10:11 (CET)