Trehusbyen Stavanger Utgått/Ended

NO: Oppdateres ikke!

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og kommuneplanen.


EN: No longer updated!

Cultural heritage plan for Stavanger municipality. The wooden house town includes the older wooden town districts. Separate guidelines apply to this area, cf. the planning document and the municipal plan.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/Alexandra Björk
Sist oppdatert november 10, 2023, 14:26 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til: 18.06.2023
Oppdateres: Ved behov