Trehusbyen Stavanger

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og kommuneplanen.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Geodataavdelingen v/Alexandra Bjørk
Sist oppdatert 25. september 2022, 07:36 (CEST)
Opprettet 25. august 2016, 14:32 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov