Trehusbyen Stavanger

NO:

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og kommuneplanen.


EN:

Cultural heritage plan for Stavanger municipality. The wooden house town includes the older wooden town districts. Separate guidelines apply to this area, cf. the planning document and the municipal plan.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Maintainer Kart og digitale tjenester v/Alexandra Björk
Last Updated juni 5, 2023, 06:00 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov