Folkeregisterdata Stavanger total antall innbyggere

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne i Stavanger. Her telles alle innbyggere i Stavanger. Datasettet inneholder data i from av CSV og JSON. Oppdateres daglig.


EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. All residents of Stavanger are counted here. The dataset contains data in CSV and JSON formats. Updated daily.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Tjersland
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated mars 22, 2023, 05:30 (CET)
Created januar 18, 2023, 13:45 (CET)