Innbyggere i Stavanger

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne / befolkningen i Stavanger. Her telles alle innbyggere i Stavanger. Datasettet inneholder data i from av CSV og JSON. Oppdateres daglig.

Dataformat:

  • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
  • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.

EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. All residents of Stavanger are counted here. The dataset contains data in CSV and JSON formats. Updated daily.

Data formats:

  • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
  • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Tjersland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juni 23, 2024, 06:30 (CEST)
Opprettet januar 18, 2023, 13:45 (CET)
Oppdateres / Updated Daglig / Daily