Innbyggere i Stavanger

NO:

Datasettet inneholder folkedata om innbyggerne / befolkningen i Stavanger. Her telles alle innbyggere i Stavanger. Datasettet inneholder data i from av CSV og JSON. Oppdateres daglig.

Dataformat:

  • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
  • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.

EN:

The dataset contains population data about the inhabitants of Stavanger. All residents of Stavanger are counted here. The dataset contains data in CSV and JSON formats. Updated daily.

Data formats:

  • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
  • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Tjersland
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 30, 2023, 05:30 (CEST)
Created januar 18, 2023, 13:45 (CET)
Oppdateres / Updated Daglig / Daily