Fant 26 datasett

Stikkord: mapdata

Filterresultater
 • Boligsoneparkering i Stavanger

  NO: Dette datasettet viser boligsoneparkeringer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel...
 • Postnummerområder Stavanger

  NO: Datasettet består av kartlag som viser de forskjellige postnummerområdene i Stavanger kommune. Oppdateres kl:06:10 Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i...
 • Skolekretser Stavanger

  Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde hvor disse skolegrensene går er det utarbeidet VEILEDENDE kart. Opplæringsloven gir...
 • Kommunedeler Stavanger

  Kart som viser kommunedelene i Stavanger. Municipal boroughs
 • Anleggsregister

  NO: Kartdata for Stavanger som illustrerer: Tema Objekttype Naturvernområde Naturverngrense Arealbrukgrense Park Lekeplass SportIdrettPlass Friluftslivsområde...
 • Sykkelnettkart Nord-Jæren

  NO: Kart over sykkelnettet på Nord-Jæren. EN: Map of bike lane network on Nord-Jæren
 • Kunst og skulpturer i Stavanger

  NO: Datasettet inneholder plassering, navn, kunstner og årstall. Datasettet er ikke komplett, og vi tar gjerne imot informasjon om skulpturer som burde være med her. Send gjerne...
 • Levekårssoner Stavanger

  Living condition zones Stavanger Inndeling av levekårssoner. En levekårssone består av en eller flere grunnkretser.
 • Turveier Stavanger

  Dette datasettet viser turstier i Stavanger kommune
 • Trehusbyen Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og...
 • Enkeltminner Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg...
 • Matbutikker i Stavanger fra kassal.app

  NO: Datasettet inneholder informasjon om matvarebutikker i Stavanger, inkludert kontaktinformasjon, åpningstider og lokasjonen til hver butikk. Datasettet er nyttig for de som...
 • Kartlagte Friluftslivsområder i Stavanger

  NO: Datasettet inneholder en samling over alle kartlagte friluftsområder i Stavanger i GeoJSON format. Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som...
 • Kulturlandskap Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av...
 • Broken Column/jernmennene i Stavanger

  Broken Column/jernmennene i Stavanger Datasettet inneholder alle Broken Column/jernmennene statuer i Stavanger området som kartlag. Slik at man kan få en enkel oversikt over...
 • Parker, lekeplasser og friarealer i Stavanger

  NO: Parker, lekeplasser og friarealer i Stavanger Kartdata som illustrerer parker, lekeplasser og friarealer i Stavanger kommune. Slik at man lett kan finne sitt nærmeste...
 • Båndlagt Stavanger Utgått/Ended

  NO: Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak. EN: Tapered areas...
 • Strøsandkasser Stavanger

  NO: Datasettet inneholder lokasjon av strøsandkasser som står rundt om i Stavanger i Lat, Long. EN: The dataset contains the location of salt sandboxes located around Stavanger...
 • Stemmekretser Stavanger

  NO: Kart som viser gjeldende stemmekretser i Stavanger. Oppdateres daglig EN: Map showing the current voting districts in Stavanger. Updated daily
 • Kolonihager Stavanger

  NO: Kolonihagene i Stavanger. Parsellene har stort sett en nøyaktighet bedre en 2 meter. Men det forekommer store unøyaktigheter på noen grenser. Dataformat: GEOJSON:...