Matbutikker i Stavanger fra kassal.app

NO:

Datasettet inneholder informasjon om matvarebutikker i Stavanger, inkludert kontaktinformasjon, åpningstider og lokasjonen til hver butikk. Datasettet er nyttig for de som ønsker å finne matvarebutikker i Stavanger-området og få informasjon om deres kontaktinformasjon, åpningstider og plassering.

Dataformat:

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • GEOJSON: Datasettet er også tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av butikkenes lokasjoner.
 • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
 • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.

Datafelt:

 • id: Den unike identifikatoren for hver butikkoppføring.
 • group: Gruppenavn eller merke knyttet til butikken.
 • name: Navnet på matvarebutikken.
 • address: Den fysiske adressen til butikken, inkludert gateadresse, postnummer og by.
 • phone: Kontaktnummeret for butikken.
 • email: E-postadressen til butikken.
 • fax: Faksnummeret til butikken (hvis tilgjengelig).
 • website: Nettstedets URL for butikken.
 • detailUrl: En URL som gir ytterligere detaljer om butikken.
 • position: Presise geografiske koordinater (breddegrad og lengdegrad) for butikkens beliggenhet.
 • openingHours: Åpningstidene for hver ukedag (mandag til søndag), med angivelse av åpningstid og stengetid.

Kilde LENKE: https://kassal.app/


EN:

The dataset contains information about grocery stores in Stavanger, including contact information, opening hours, and the location of each store. The dataset is useful for those who want to find grocery stores in the Stavanger area and obtain information about their contact details, opening hours, and location.

Data Formats:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy handling of the data.
 • GEOJSON: The dataset is also available in GEOJSON format, allowing for easy visualization and geographical * analysis of the store locations.
 • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.

Data Fields:

 • id: The unique identifier for each store entry.
 • group: The group name or brand associated with the store.
 • name: The name of the grocery store.
 • address: The physical address of the store, including street address, postal code, and city.
 • phone: The contact number for the store.
 • email: The email address of the store.
 • fax: The fax number of the store (if available).
 • website: The website URL of the store.
 • detailUrl: A URL that provides additional details about the store.
 • position: The precise geographical coordinates (latitude and longitude) of the store's location.
 • openingHours: The opening hours for each weekday (Monday to Sunday), specifying the opening and closing times.

Source LINK: https://kassal.app/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kassal.app/
Forfatter kassal.app
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Versjon 1.0
Sist oppdatert juni 30, 2024, 04:34 (CEST)
Opprettet juni 15, 2023, 13:48 (CEST)