Støy vei

Noise levels – public roads

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert 14. august 2022, 07:38 (CEST)
Opprettet 31. august 2016, 15:28 (CEST)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: Hvert 4. år