Levekårssoner Stavanger

Living condition zones Stavanger

Inndeling av levekårssoner. En levekårssone består av en eller flere grunnkretser.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Kommuneplan v/Einar Skjæveland
Maintainer Geodataavdelingen v/Anita Helmikstøl
Last Updated november 9, 2022, 09:29 (CET)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 02.12.2014
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov