Anleggsregister

NO:

Kartdata for Stavanger som illustrerer:
Tema Objekttype

Naturvernområde
Naturverngrense
Arealbrukgrense
Park
Lekeplass
SportIdrettPlass
Friluftslivsområde
FriluftslivsområdeAvgrensing
Bebygd
Veg
Vegdekkekant


EN:

Map data for Stavanger that illustrates:

Topic Object Type
Nature reserve area
Nature reserve boundary
Land use boundary
Park
Playground
Sports facility
Outdoor recreational area
Outdoor recreational boundary
Built-up area
Road
Road edge

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Idrett og utemiljø v/Solfrid Heskestad
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/ Anita Helmikstøl
Sist oppdatert mai 25, 2024, 06:00 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres: Fortløpende