Kolonihager Stavanger

NO:

Kolonihagene i Stavanger. Parsellene har stort sett en nøyaktighet bedre en 2 meter. Men det forekommer store unøyaktigheter på noen grenser.

Dataformat:

  • GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.

EN:

The allotment gardens in Stavanger. The plots are mostly accurate within 2 meters, but there are significant inaccuracies at some boundaries.

Data formats:

  • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Idrett og utemiljø v/Anne Grete Martinsen
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/Anita Helmikstøl
Sist oppdatert februar 25, 2024, 06:00 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 12.10.2009
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig