Enkeltminner Stavanger Utgått/Ended

NO: Oppdateres ikke!

Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg som enten er gode eksempler på ulike kulturminnekategorier eller har en interessant historie. Blant punktene er også fredede bygninger og anlegg, men ikke fornminner. Disse ligger under arkeologiske kulturminner. Referanser, heftet ”Trehusbyen-8000 trehus + ditt” og ”Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025”


EN: No longer updated!

The cultural heritage plan for Stavanger municipality. The points in this base can be found in the object list at the back of the planning document. These are listed buildings and facilities that are either good examples of various cultural heritage categories or have an interesting history. Among the points are also listed buildings and facilities, but not ancient monuments. These are located under archaeological cultural monuments. References, the booklet "Trehusbyen-8000 trehus + ditt" and " Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025"

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Maintainer Kart og digitale tjenester v/Alexandra Björk
Last Updated november 10, 2023, 14:26 (CET)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til: 18.06.2023
Oppdateres: Ved behov