Båndlagt Stavanger Utgått/Ended

NO:

Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak.


EN:

Tapered areas cf. Planning and Building Act § 11-8 d. The areas are protected in accordance with the Cultural Heritage Act, or the initiation of protection proceedings has been notified.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/Alexandra Björk
Sist oppdatert november 10, 2023, 14:26 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til: 18.06.2023
Oppdateres: Ved behov