Skolekretser Stavanger

Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde hvor disse skolegrensene går er det utarbeidet VEILEDENDE kart.

Opplæringsloven gir samtidig kommunene mulighet til å vedta faste grenser mellom enkeltskoler. I Forskrift om skoletilhørighet, Stavanger kommune er slike FASTE grenser innført mellom følgende skoler: Barneskoler: • Auglend skole og Tjensvoll skole • Kvernevik skole og Sunde skole • Byfjord skole, Tasta skole og Teinå skole • Hundvåg skole og Skeie skole • Eiganes skole og Lassa skole (fom. 2017) • Gausel skole og Godeset skole (fom. 2017) Ungdomsskoler: • Revheim skole og Smiodden skole • Tastarustå skole og Tastaveden skole • Austbø skole og Lunde skole

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Oppvekst og utdanning, skole v/ Gurid Lomeland
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/ Anita Helmikstøl
Sist oppdatert juli 12, 2024, 06:00 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Daglig