Kulturmiljø Stavanger Utgått/Ended

NO: Oppdateres ikke!

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6.


EN: No longer updated!

Cultural heritage plan for Stavanger municipality. Areas with conservation-worthy buildings, prioritized for future regulation as a conservation consideration zone, cf. Pbl § 12-6.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/Alexandra Björk
Sist oppdatert november 10, 2023, 14:26 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til: 18.06.2023
Oppdateres: Daglig