Kulturmiljø Stavanger

NO:

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6.


EN:

Cultural heritage plan for Stavanger municipality. Areas with conservation-worthy buildings, prioritized for future regulation as a conservation consideration zone, cf. Pbl § 12-6.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Maintainer Kart og digitale tjenester v/Alexandra Björk
Last Updated september 21, 2023, 05:59 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig