Kulturlandskap Stavanger Utgått/Ended

NO: Oppdateres ikke!

Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av hvert enkelt landskap finnes i plandokumentet.


EN: No longer updated!

Cultural heritage plan for Stavanger municipality. The landscape areas are valuable (former) agricultural landscapes with a high density of cultural traces. A more detailed description of each individual landscape can be found in the planning document.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Byantikvaren v/Hanne Windsholt
Vedlikeholdes av Kart og digitale tjenester v/Alexandra Björk
Sist oppdatert november 10, 2023, 14:27 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 01.01.2011
Gyldig til: 18.06.2023
Oppdateres: Daglig