Postnummerområder Stavanger

NO:

Datasettet består av kartlag som viser de forskjellige postnummerområdene i Stavanger kommune. Oppdateres kl:06:10

Dataformat:

  • GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
  • KML: Datasettet er tilgjengelig i KML-format, som er et geografisk filformat utviklet for bruk i geografiske informasjonssystemer (GIS). KML-filer inneholder geografisk informasjon, som punkter, linjer og polygoner, samt annen tilleggsinformasjon som kan brukes til visualisering og analyse av geografiske data.
  • TopoJSON: Datasettet er tilgjengelig i TopoJSON-format, som er en komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for geografiske data. TopoJSON-filer kan brukes til å representere komplekse geometrier som topologiske relasjoner, og de er spesielt nyttige for effektiv visualisering og analyser av store geografiske datasett.

EN:

The dataset consists of map layers showing the different postal code areas in Stavanger municipality. Updates 06:10 AM

Data formats:

  • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.
  • KML: The dataset is available in KML format, which is a geographic file format developed for use in Geographic Information Systems (GIS). KML files contain geographic information such as points, lines, and polygons, as well as additional metadata that can be used for visualization and analysis of geographic data.
  • TopoJSON: The dataset is available in TopoJSON format, which is a compressed and topologically optimized variant of JSON for geographic data. TopoJSON files can represent complex geometries with topological relationships, and they are particularly useful for efficient visualization and analysis of large geographic datasets.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://www.bring.no/tjenester/adressetjenester/postnummer
Forfatter Posten
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Versjon 1.0
Sist oppdatert april 17, 2024, 06:05 (CEST)
Opprettet mars 19, 2024, 14:28 (CET)
Gyldig fra / valid from: 2024-03-19
Gyldig til / valid until:
Oppdateres / Updated: Ved behov / When needed