299 datasets found

Filter Results
 • Ladestasjoner Nordland

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Ladestasjoner Oslo

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Ladestasjoner Vestland

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Ladestasjoner Agder

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Ladestasjoner Innlandet

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Ladestasjoner Viken

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Ladestasjoner hele landet

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Regnsensordata

  NO: Data er hente fra divserse sensorere som står rundt om i Stavanger. Det datasettet med nyeste dato skal være oppdatert. Oppdateres daglig. To typer filer er tilgjengelig....
 • Publikumstrafikk Sølvberget. Utgått/Avsluttet/Ended

  Dette datasettet blir ikke lenger oppdatert. Et nytt datasett er opprettet HER: Lenke: Publikumstrafikk Sølvberget Stavanger Det er plassert ut 4 kameraer som teller antall...
 • Kolumbus soner/inndeling

  NO: Datasette inneholder tariffsonene Nord-Jæren som definert av Kolumbus. Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering...
 • Sykkeldata

  Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha...
 • Fotgjengerdata Stavanger

  NO: Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes...
 • Telefonliste Stavanger kommune

  Inneholder navn, avdeling, telefon- og mobilnummer til ansatte i Stavanger kommune.
 • Hjertestartere i Rogaland, fra Hjertestarterregisteret til 113

  NO: Datasettet inneholder hjertestartere, i Rogaland, hentet fra Hjertestarterregisteret til 113, som punktdata ved bruk av Lat, Long. Utgangspunktet er Stavanger sentrum....
 • Vannstand og tidevann Stavanger, Kartverket

  NO: Datasettet inneholder data om vannstanden i Stavanger (58,969975, 5,733107) med tidevannet. Dataene er gitt i 3 serier. Disse er: Serie1: Observasjoner av vannstand Serie2:...
 • Publikumstrafikk Sølvberget Stavanger

  NO: Datasettet inneholder data om hvor mye inn og ut trafikk det er på Sølvberget i Stavanger, fra døgnet som er gått. Disse blir telt opp ettersom person komme inn eller ut...
 • Liste over alle datasett på Opencom.no

  NO: Datasettet inneholder to JSON elementer som lister opp alle datasett som er å finne på Opencom. Det er en enkel liste som bare inneholder tittelene på datasettene som er...
 • Årslønn og ansiennitet per stillingskode i Stavanger kommune

  NO: Datasettet viser gjennomsnittlig årslønn og ansiennitet per stillingskode og kjønn. Grupper på mindre enn 10 personer er ekskludert fra resultatet. Stillinger med...
 • Årslønn og ansiennitet per organisasjonsenhet i Stavanger kommune

  NO: Datasettet viser gjennomsnittlig årslønn og ansiennitet per organisasjonsenhet. Grupper på mindre enn 10 personer er ekskludert fra resultatet. Stillinger med...
 • Nedgravde containere

  Datasettet viser type avfall, fyllingsgrad og plassering til over 2000 nedgravde søppelcontainere på Nord-Jæren. Dataset – lowered garbage containers
You can also access this registry using the API (see API Docs).