Leverandørregnskap Stavanger kommune

Alle regnskapsdatasett er satt på hold. Det gjelder fram til vi kan hente disse dataene fra datasjøen.

Datasettet viser utbetalinger fra Stavanger kommune til alle virksomheter registrert med organisasjonsnummer. Utbetalinger er spesifisert på KOSTRA-funksjon og KOSTRA-art. Datasettet viser opprinnelig kontering.

Første siffer i KOSTRA-art viser om dette er drift (1) eller investering (3). Dersom et beløp er ført mot balansen, vil fullstendig balanseart (8 siffer) vise.

Grunnet utfordringer med feilregistrering fra et sidesystem, er enkelte tall blanket ut. Disse fremkommer i datasettet som tomme felt. Dette gjelder hovedsakelig tilskudd. Vi arbeider med en løsning for å få inn korrekte tall her.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Erlend D. Handeland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juli 1, 2024, 05:03 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: April 2018
Gyldig til:
Oppdateres: Nei