Fant 43 datasett

Grupper: Transport

Filterresultater
 • Stavanger Parkering

  NO: Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt. Dataformat: JSON: Datasettet...
 • Lokalisering sykkeltellere Stavanger

  NO: Datasettet viser hvor sykkeltellerne i Stavanger er plassert. EN: Bike sensor location - The dataset displays where the different bike counting sensors are located
 • Gratis kollektivreiser Nord-Jæren, billett statistikk

  NO: Datasettet inneholder statistiske data knyttet til bestillinger fra Stavanger kommunes innbyggere og bestillinger av kollektivtransportbilletter for Nord-Jæren under den...
 • Sykkelnettkart Nord-Jæren

  NO: Kart over sykkelnettet på Nord-Jæren. EN: Map of bike lane network on Nord-Jæren
 • Ladestasjoner Rogaland

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Fotgjengerdata Stavanger

  NO: Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes...
 • Sykkeltelling 2012-2016

  Datasettet inneholder historiske data for Stavanger kommunes 14 sykkeltellere. Navnet til hver ressurs viser hvilke år ressursen har data for. Antall passeringer er gruppert på...
 • Sykkelruter Stavanger

  Map of bike-lanes in Stavanger
 • Sykkeldata

  Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha...
 • Bysykler Stavanger.

  NO: Datasettet viser alle sykkelstasjonene, hvor de er plassert, hvor mange sykler som kan parkeres der og hvor mange som er leid ut.. Datasettet oppdateres hvert 5. minutt....
 • Kommunale Parkeringsplasser Sandefjord

  Viser hvor de kommunale parkeringsplassen til Sandefjord kommune er.
 • Kolumbus soner/inndeling

  NO: Datasette inneholder tariffsonene Nord-Jæren som definert av Kolumbus. Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering...
 • Ladestasjoner Trøndelag

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Ikke-fly-sone/no-fly-zone for drones Stavanger

  NO: Dataen er ment for bruk i kart. Beskriver ikke-fly sone for droner i Stavanger området. Kilde: https://saas.avinor.no/dronerestriksjon/lufthavn.html?iata=SVG EN: The data...
 • RTD (Real Time Display) for Stavanger fra Bane NOR

  NO: RTD (Real Time Display) brukes til å enkelt gjenskape den samme visningen som man ville få hvis man stod på stasjonen, uten behov for å importere trafikkdata (for eksempel...
 • Rutedata fra Kolumbus

  NO: Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på GTFS og NeTEx format.Disse kan lastes ned fra Entur sine sider, se lenke. Dataformat: GTFS: Datasettet er tilgjengelig...
 • Kolumbus realtime data

  The data consists of realtime departures for buses, updated posistions and status for all buses. The API also provides data for stopplacesand platforms, lines and trips, and...
 • Fartsgrenser Stavanger

  Fartsgrenser på alle offentlige veier som er registrert i NVDB. Speed limits on public roads
 • Ladestasjoner Viken

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Fotgjengertelling 2015-2016

  4 av Stavanger kommunes 14 sykkeltellere teller også fotgjengere ( i begge retninger ). Dette datasettet viser historiske tall fra 2015 og 2016, gruppert på dag. Navnet til hver...
 • Ladestasjoner Møre og Romsdal

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Ladestasjoner Nordland

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
 • Parkeringsdata 2016 Stavanger

  Dasettet viser beleggsprosenten time for time i parkeringsanleggene Siddis,Forum,Jernbanen,Posten,Jorenholmen,St. Olav,Valberget,Kyrre og Parketten. Det må tas forbehold om...
 • Parkeringsdata 2018 Stavanger

  Dasettet viser beleggsprosenten time for time i parkeringsanleggene Siddis,Forum,Jernbanen,Posten,Jorenholmen,St. Olav,Valberget,Kyrre og Parketten. Dataene går fram til...
 • Skipsanløp Stavanger havn 2015

  Datasettet viser alle skipsanløp til Stavanger havn 2015. Nærmere forklaring til datasettet i info_skipsanløp.txt
 • Støy vei. Utgått/Ended

  Noise levels – public roads
 • Bussholdeplasser Kolumbus

  NO: Datasettet inneholder informasjon om bussholderplasser fra Kolumbus rundt om i Rogaland. Ting som navn, lokasjon, type med mer. Dataformater: JSON: Allsidig format for...
 • Hurtigbåtkaier Kolumbus

  NO: Datasettet inneholder informasjon om hurtigbåtkaier fra Kolumbus rundt om i Rogaland. Ting som navn, lokasjon, type med mer. Dataformater: JSON: Allsidig format for...
 • Buss og båtruter kartlag, Kolumbus

  NO: Datasettet inneholder alle ruter/linjer fra Kolumbus som kartlag. Både, buss, tog og ferje- ruter er tatt med. Ruter/linjer som driftes av både Kolumbus, samt eksterne er...
 • Ladestasjoner Oslo

  Lokasjoner for ladestasjoner for el-bil. Med API fra NOBIL legger vi ut datasett per fylke, i tillegg til hele landet. Datasettene blir vasket for informasjon angående private...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).