Fant 34 datasett

Stikkord: kart

Filterresultater
 • Boligsoneparkering i Stavanger

  NO: Dette datasettet viser boligsoneparkeringer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel...
 • Skolekretser Stavanger

  Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde hvor disse skolegrensene går er det utarbeidet VEILEDENDE kart. Opplæringsloven gir...
 • Tilfluktsrom Stavanger

  NO: Datasettet inneholder offentlige tilfluktsrom i Stavanger i CSV, JSON, KML og som Google Maps. Datasettet inneholder ting som: Offentlige tilfluktsrom – navn på...
 • Fartsgrenser Stavanger

  Fartsgrenser på alle offentlige veier som er registrert i NVDB. Speed limits on public roads
 • Postnummerområder Stavanger

  NO: Datasettet består av kartlag som viser de forskjellige postnummerområdene i Stavanger kommune. Oppdateres kl:06:10 Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i...
 • Sykkelnettkart Nord-Jæren

  NO: Kart over sykkelnettet på Nord-Jæren. EN: Map of bike lane network on Nord-Jæren
 • Levekårssoner Stavanger

  Living condition zones Stavanger Inndeling av levekårssoner. En levekårssone består av en eller flere grunnkretser.
 • Bydeler Stavanger

  Kart over bydeler i Stavanger. Datasettet viser bydeler i Stavanger før kommunesammenslåingen 1.1.2020. Erstattet av datasettet "Kommunedeler Stavanger"
 • Støy vei. Utgått/Ended

  Noise levels – public roads
 • Valglokaler og åpningstider Stavanger

  NO: Datasettet inneholder data om valglokaler og åpningstider på valgdagene, i Stavanger kommune Dataformat: JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering...
 • Kommunegrense Stavanger

  NO: Offisiell kommunegrense Stavanger Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner....
 • Enkeltminner Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg...
 • Turveier Stavanger

  Dette datasettet viser turstier i Stavanger kommune
 • Kommunedeler Stavanger

  Kart som viser kommunedelene i Stavanger. Municipal boroughs
 • Stemmekretser Stavanger

  NO: Kart som viser gjeldende stemmekretser i Stavanger. Oppdateres daglig EN: Map showing the current voting districts in Stavanger. Updated daily
 • Kolonihager Stavanger

  NO: Kolonihagene i Stavanger. Parsellene har stort sett en nøyaktighet bedre en 2 meter. Men det forekommer store unøyaktigheter på noen grenser. Dataformat: GEOJSON:...
 • Trehusbyen Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og...
 • Støy flyplass. Utgått/Ended

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden flyplass, dette er en verste tilfelle kombinasjon av dagens forhold og prognosesituasjonen. Gul sone – Støynivå > 52 dB Lden,...
 • Støy jernbane. Utgått/Ended

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24,...
 • Båndlagt Stavanger Utgått/Ended

  NO: Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak. EN: Tapered areas...