Støy havn og cruise

Støysoner for utendørs støy rundt støykildene havn og crusebåter, beregnet 4 m over bakken i henhold til forurensningsforskriften kap. 5 om støy: http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-008.html Registreringsmetode:Sinus AS for Stavangerregionen havn IKS, metode ISO 1963

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert september 7, 2020, 06:00 (CEST)
Opprettet august 31, 2016, 15:09 (CEST)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: