Støy havn og cruise

Støysoner for utendørs støy rundt støykildene havn og crusebåter, beregnet 4 m over bakken i henhold til forurensningsforskriften kap. 5 om støy: http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-008.html Registreringsmetode:Sinus AS for Stavangerregionen havn IKS, metode ISO 1963.
Noise levels – habours and cuise

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert 14. august 2022, 07:38 (CEST)
Opprettet 31. august 2016, 15:09 (CEST)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: