Støy havn og cruise

Støysoner for utendørs støy rundt støykildene havn og crusebåter, beregnet 4 m over bakken i henhold til forurensningsforskriften kap. 5 om støy: http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-008.html Registreringsmetode:Sinus AS for Stavangerregionen havn IKS, metode ISO 1963.
Noise levels – habours and cuise

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated september 21, 2023, 05:59 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: