Støy havn og cruise. Utgått/Ended

Støysoner for utendørs støy rundt støykildene havn og crusebåter, beregnet 4 m over bakken i henhold til forurensningsforskriften kap. 5 om støy: http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-008.html Registreringsmetode:Sinus AS for Stavangerregionen havn IKS, metode ISO 1963.
Noise levels – habours and cuise

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert februar 23, 2024, 13:07 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2015
Gyldig til: 2022/2023
Oppdateres / Updated: Innaktiv / Inactive