Støy flyplass. Utgått/Ended

Støysoner for utendørs støy rundt støykilden flyplass, dette er en verste tilfelle kombinasjon av dagens forhold og prognosesituasjonen. Gul sone – Støynivå > 52 dB Lden, vurderingssone. Rød sone – Støynivå > 62 dB Lden, vurderingssone.
Noise levels – Airport – “a worst case scenario”

Støysonene er utarbeidet i samsvar med T-1442: ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert februar 23, 2024, 13:06 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2015
Gyldig til: 2022/2023
Oppdateres / Updated: Innaktiv / Inactive