Støy flyplass

Støysoner for utendørs støy rundt støykilden flyplass, dette er en verste tilfelle kombinasjon av dagens forhold og prognosesituasjonen. Gul sone – Støynivå > 52 dB Lden, vurderingssone. Rød sone – Støynivå > 62 dB Lden, vurderingssone.
Noise levels – Airport – “a worst case scenario”

Støysonene er utarbeidet i samsvar med T-1442: ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated september 21, 2023, 05:59 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2015
Gyldig til:
Oppdateres Automatisk ved behov.