Fant 48 datasett

Stikkord: kart

Filterresultater
 • Hurtigbåtkaier Kolumbus

  NO: Datasettet inneholder informasjon om hurtigbåtkaier fra Kolumbus rundt om i Rogaland. Ting som navn, lokasjon, type med mer. Dataformater: JSON: Allsidig format for...
 • Enkeltminner Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg...
 • Turveier Stavanger

  Dette datasettet viser turstier i Stavanger kommune
 • Barnehager i Stavanger geoJson

  Datasettet inneholder barnehgafer i Stavanger kommune, i from av geoJson
 • Strøsandkasser Stavanger

  NO: Datasettet inneholder lokasjon av strøsandkasser som står rundt om i Stavanger i Lat, Long. EN: The dataset contains the location of salt sandboxes located around Stavanger...
 • Ankringsområder Stavanger

  NO: Ankringsområder Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid...
 • Stemmekretser Stavanger

  NO: Kart som viser gjeldende stemmekretser i Stavanger. Oppdateres daglig EN: Map showing the current voting districts in Stavanger. Updated daily
 • Geonorge, nasjonalt nettstedet for kartdata

  NO: Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon i Norge. Her kan brukere av kartdata søke etter og få tilgang til det som er tilgjengelig...
 • Anleggsregister

  NO: Kartdata for Stavanger som illustrerer: Tema Objekttype Naturvernområde Naturverngrense Arealbrukgrense Park Lekeplass SportIdrettPlass Friluftslivsområde...
 • Kommunegrense Stavanger

  NO: Offisiell kommunegrense Stavanger Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner....
 • Offentlige Leke Og Møteplasser i Stavanger

  NO: Datasettet inneholder GeoJSON data om offentlige leke og møteplasser i Stavanger kommune som kommunene selv har driftsansvar for. Dataformat: GEOJSON: Muliggjør enkel...
 • Postnummerområder Stavanger

  NO: Datasettet består av kartlag som viser de forskjellige postnummerområdene i Stavanger kommune. Oppdateres kl:06:10 Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i...
 • Støy havn og cruise. Utgått/Ended

  Støysoner for utendørs støy rundt støykildene havn og crusebåter, beregnet 4 m over bakken i henhold til forurensningsforskriften kap. 5 om støy:...
 • Stavanger kommune kommunekart

  Verktøy for visning av kartdata
 • Matbutikker i Stavanger fra kassal.app

  NO: Datasettet inneholder informasjon om matvarebutikker i Stavanger, inkludert kontaktinformasjon, åpningstider og lokasjonen til hver butikk. Datasettet er nyttig for de som...
 • Gatenavn Stavanger

  NO: Datasett for gatenavn i Stavanger kommune. Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av...
 • Kulturmiljø Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6....
 • Broken Column/jernmennene i Stavanger

  Broken Column/jernmennene i Stavanger Datasettet inneholder alle Broken Column/jernmennene statuer i Stavanger området som kartlag. Slik at man kan få en enkel oversikt over...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).