Geonorge, nasjonalt nettstedet for kartdata

NO:

Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon i Norge. Her kan brukere av kartdata søke etter og få tilgang til det som er tilgjengelig av slik informasjon.

Geonorge er en del av Norge digitalt; et samarbeid mellom offentlige virksomheter med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annen stedfestet informasjon. Geonorge utvikles og driftes av Lenke Kartverket på vegne av Lenke partene i Norge digitalt samarbeidet.

Kilde: https://www.geonorge.no/aktuelt/om-geonorge/


EN:

Geonorge is the national website for map data and other location information in Norway. Users of map data can search for any such information available and access it here.

Geonorge is part of Norge digitalt, Digital Norway, a partnership involving public enterprises that are responsible for establishing and managing map data and other location information. Geonorge is developed and run by the Link: Norwegian Mapping Authority on behalf of Link: members of the Norge digitalt partnership.

Source: https://www.geonorge.no/en/about/what-is-geonorge/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kartkatalog.geonorge.no/
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert februar 23, 2023, 11:52 (CET)
Opprettet februar 23, 2023, 10:59 (CET)