Ankringsområder Stavanger

NO:

Ankringsområder

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

Formål

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.

Bruksområde

Er en del av Kystverket DOK-leveranse, og er med det et viktig datasett til bruk innen offentlig og privat arealplanlegging.

Kilde: https://data.kystverket.no/


EN:

Anchoring areas

The areas are the basis for the Coast Guard's safeguarding of important anchorage areas, and will, among other things, be linked to the Coast Guard's planning and management work under the Ports and Waters Act and the Planning and Building Act.

Purpose

The areas are the basis for the Coast Guard's safeguarding of important anchorage areas, and will, among other things, be linked to the Coast Guard's planning and management work under the Ports and Waters Act and the Planning and Building Act.

Area of use

Is part of the Norwegian Coastal Administration's DOK delivery and is therefore an important dataset for use in public and private spatial planning.

Source: https://data.kystverket.no/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://kystinfo.no/
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert januar 26, 2023, 09:24 (CET)
Opprettet januar 25, 2023, 15:27 (CET)