Valgkretser Stavanger kommune. Avsluttet/Utdatert/Outdated

NO:

Datasettet er utgått og erstattes med: Lenke: https://opencom.no/dataset/stemmekretser-stavanger-kommune


EN:

The data set has been discontinued and replaced by: Link: https://opencom.no/dataset/stemmekretser-stavanger-kommune

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 9, 2023, 12:16 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.1.2016
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov