68 datasets found

Filter Results
 • 04692 Kultur grunnlagsdata

  Datasettet inneholder bl.a. driftsutgifter til kino, museer, kunstformidling, aktivitetsttilbud for barn og unge, idrettsbygg og -anlegg, musikk- og kulturskoler, opplysninger...
 • 04691 Gebyrsatser/brukerbetaling grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04691. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder abonnementspris, timepris og utgiftstak for pleie og omsorg samt...
 • 04689 Vann grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04689. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. Inneholder opplysninger om kommunens kostnader, hva vannet brukes til, data om...
 • 04688 Barnevern grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04688. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Oversikt over antall hjelpetiltak, meldinger, undersøkelser, behandlingstid,...
 • 04687 Sosialtjenesten grunnlagsdata

  Data om sosialhjelp, stønadsmottakere, rusmiddeltiltak o.s.v. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04687. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere...
 • 04686 Pleie og omsorg grunnlagsdata

  Inneholder hva kommunene bruker på pleie- og omsorgtjenester. Hvor mange som mottar støtte til ulike omsorgtjenester. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04686....
 • 04685 Kommunehelse grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04685. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Data om helsetjenestekostnader,svangerskapskontroll, spedbarnsundersøkelser,...
 • 04684 Grunnskoleopplæring grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04684. Inneholder data om utgifter til grunnskole, voksenopplæring, SFO, skolelokaler og skoleskyss. Videre lønnsutgifter,...