04686 Pleie og omsorg grunnlagsdata

Inneholder hva kommunene bruker på pleie- og omsorgtjenester. Hvor mange som mottar støtte til ulike omsorgtjenester. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04686. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04686.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig