Badevannskvalitet fra uke 22 2019 Sandefjord

Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet.

Vi tar ikke prøver ved badeplasser som er langt ute i fjordene, fordi disse har større vannutskifting.

Data fra uke 22 2019

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Steffen Kilde Borge
Maintainer Steffen Kilde Borge
Version 1.0
Last Updated august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: Uke 22 2019
Gyldig til: Uke 22 2019
Oppdateres