Aktiv kommune - Arrangementer - Stavanger kommune

Datasett som viser kommende arrangement i idrettslokaler som eies av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://site1.aktiv-kommune.no/1103/bookingfrontend/ for mer informasjon om AktivBy. Datasettet oppdateres daglig

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 6. juli 2022, 22:23 (CEST)
Opprettet 4. oktober 2018, 14:35 (CEST)
Gyldig fra: 2018
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig