Aktiv kommune - Reserveringer - Stavanger kommune

Datasett som viser reserverte idrettslokaler/ressurser som leies ut av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://site1.aktiv-kommune.no/1103/bookingfrontend/ for mer informasjon om AktivBy. Datasettet oppdateres daglig.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 6. juli 2022, 23:23 (CEST)
Opprettet 5. oktober 2018, 10:33 (CEST)
Gyldig fra: 2018
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig