Bysykler Stavanger Stasjoner. Avsluttet

Datasettet viser alle plasseringer av bysykler på Nordjæren. Det knyttes sammen med datasettet "Bysykler Stavanger" ( som inneholder antall ledige sykler for hver stasjon ) ved hjelp av feltet "DockingStationId". Datasettet har to ressurser, ett i csv-format og ett i json-format. Begge ressursene inneholder de samme dataene.
City bikes on Nord-Jæren

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Reidar Agasøster
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: April 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Nei