Badevannskvalitet fra uke 30 2018 Sandefjord

Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet.

Vi tar ikke prøver ved badeplasser som er langt ute i fjordene, fordi disse har større vannutskifting.

Historiske data fra uke 30 2018

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Steffen Borge
Vedlikeholdes av Steffen Kilde Borge
Versjon 1.0
Sist oppdatert 10. mai 2019, 13:54 (CEST)
Opprettet 4. april 2019, 15:54 (CEST)
Gyldig fra:: uke 30 2018
Gyldig til: uke 30 2018
Oppdateres