Aktiv kommune - Ressursoversikt - Stavanger kommune

Datasett som viser ressurser som leies ut av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune,med koordinater. Se https://site1.aktiv-kommune.no/1103/bookingfrontend/ for mer informasjon om AktivBy. Datasettet oppdateres daglig.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert januar 28, 2022, 21:57 (CET)
Creado oktober 5, 2018, 10:40 (CEST)
Gyldig fra: 2018
Gyldig til:
Oppdateres: Daglig